Více informací naleznete v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje –  ZDE.

Informace jízdné

Tabulka jízdné

Proplácení jízdného je možné pouze na základě zaslané faktury.

Kontakt na organizační garanty:

Mgr. Dana Dostálková, e-mail: dana.dostalkova@ddm-usti.cz

organizační garant: Dějepisná olympiáda, Olympiáda z českého jazyka, Soutěž v jazyce anglickém a německém, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda

Eliška Stoklasová, e-mail: eliska.stoklasova@ddm-usti.cz

organizační garant: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Pythagoriáda

Telefonický kontakt: 604 209 661 od 13:00 do 18:00