Více informací naleznete v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje –  ZDE.

Informace-jizdne.doc

Tabulka jízdné

Proplácení jízdného je možné pouze na základě zaslané faktury.