Více informací naleznete v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje –  ZDE.