Harmonogram okresních kol předmětových soutěží ve školním roce 2018/2019

 

Okresní kolo Datum konání Uzávěrka přihlášek

Dějepisná olympiáda

 

16.1.2019 20.12.2018

Olympiáda v českém jazyce

Kategorie I

Kategorie II

 

28.1.2019

29.1.2019

17.1.2019

 

Matematická olympiáda

Z5, Z9

 

30.1.2019

 

15.1.2019

SCJ – německý jazyk

Kategorie IA žáci do 7.roč. ZŠ

Kategorie IIA – 8. a 9.roč. ZŠ

Kategorie III.A – určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a gymnázií

 

12.2.2019

12.2.2019

16.1.2019

31.1.2019

 

SCJ- anglický jazyk

Kategorie IA žáci do 7.roč. ZŠ

Kategorie IIA – 8. a 9.roč. ZŠ

Kategorie IB – žáci víceletých gymnázií odpovídajících do 7.roč.

Kategorie IIB – žáci víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. roč. ZŠ

Kategorie IIIA – určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a gymnázií

 

13.2.2019

13.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

31.1.2019

Chemická olympiáda

Kategorie D

1.3.2019 19.2.2019

Matematický klokan

 

22.3.2019 8.3.2019

Fyzikální olympiáda E,F

 

3.4.2019 19.3.2019

Matematická olympiáda

Z 6, Z7, Z8

 

9.4.2019

 

25.3.2019

Biologická olympiáda

Kategorie D

Kategorie C

 

10.4.2019

16.4.2019

 

22.2.2019

22.2.2019

Pythagoriáda

ZŠ 5

ZŠ 6,7,8

 

27.5.2019

28.5.2019

 

30.4.2019

30.4.2019

 

Více informací naleznete v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje –  ZDE.