Informace o konání okresního kola Fyzikální olympiády

Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E, F se koná 20. 3. 2024

Výsledkové listiny jsou zveřejněny v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje – https://souteze.ccvpardubice.cz/