NABÍDKA VÝUKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro ZŠ a SaPŠ

na dětském dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí

pro 4. třídy  (můžete doplnit 3. – 5.třídou)


Od roku 2022 probíhá DV na novém DDH u ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí.

Nové dopravní hřiště si můžete prohlédnout ve 3D zde.

Foto z výuky naleznete zde.

Průběh výuky:

  •  praktická výuka bude probíhat na DDH (jízdní výuková kola budou zapůjčena pro všechny účastníky)
  •  teoretická výuka bude probíhat dle výukových materiálů v učebně v místě DDH
  •  výuka bude probíhat pouze v dopoledních hodinách 

Obsah výuky: Tématický plán výuky pro žáky 4.tříd dle MD ČR:

  • 5 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin praktické výuky
  • závěrečné přezkoušení = PRŮKAZ CYKLISTY

Délka výuky:  lze rozdělit na 2 části kombinací teorie a praxe (DDH nutno navštívit 2x)

  • duben – červen 2024
  • září – říjen 2024

Poplatek:    20,- Kč na 1 žáka (určeno na opravu výukových kol)

Přilba:  každý účastník výuky musí mít na blok praktické výuky vlastní ochrannou cyklistickou přilbu

Objednání výuky:

Objednání výuky probíhá pouze přes e – mail: martin.rybka@ddm-usti.cz