NABÍDKA VÝUKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro ZŠ a SaPŠ

na dětském dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí

pro 4. třídy  (můžete doplnit 3. – 5.třídou)


Od příštího roku 2022 bude k dispozici pro výuku DV nové DDH u ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí.

Foto z výuky zde.

Průběh výuky:

  •  praktická výuka bude probíhat na DDH (jízdní výuková kola budou zapůjčena pro všechny účastníky)
  •  teoretická výuka bude probíhat dle výukových materiálů v učebně v místě DDH
  •  výuka bude probíhat pouze v dopoledních hodinách 

Obsah výuky: Tématický plán výuky pro žáky 4.tříd dle MD ČR:

  • 5 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin praktické výuky
  • závěrečné přezkoušení = PRŮKAZ CYKLISTY

Délka výuky:  lze rozdělit na 2 části kombinací teorie a praxe (DDH nutno navštívit 2x)

  • duben – červen 2022
  • září – říjen 2022 (+ závěrečné přezkoušení)

Poplatek:    20,- Kč na 1 žáka při každé návštěvě DDH (určeno na opravu výukových kol)

Přilba:  každý účastník výuky musí mít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu

Co získáte:

  •   bezplatnou výuku pod vedením zkušených lektorů DV
  •   možnost jízdy zručnosti na překážkové dráze

Objednání výuky:

TERMÍN pro 1.pololetí 2022 (duben – červen):  termíny pouze po domluvě emailem během měsíce ledna a února 2022

e-mail:  martin.rybka@ddm-usti.cz

telefon: 604 209 661