NABÍDKA VÝUKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro ZŠ a SaPŠ

na dětském dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí

pro 4. třídy  (můžete doplnit 3. – 5.třídou)

 

Dětské dopravní hřiště v Ústí nad Orlicí (areál praktické výuky SŠA) bude po otevření škol opět k dispozici na výuku DV do konce měsíce června 2020.

Nové DDH u ZŠ Bratří Čapků bude dokončeno až po otevření škol, ale na výuku DV zatím nebude využito.

 

Foto z výuky zde.

Průběh výuky:

  •  praktická výuka bude probíhat na DDH (jízdní výuková kola budou zapůjčena pro všechny účastníky)
  •  teoretická výuka bude probíhat dle výukových materiálů v učebně v místě DDH
  •  výuka bude probíhat pouze v dopoledních hodinách (úterý, čtvrtek, pátek)

Obsah výuky:  Tématický plán výuky pro žáky 4.tříd dle MD ČR:

  • 5 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin praktické výuky
  • závěrečné přezkoušení = PRŮKAZ CYKLISTY

Délka výuky:  lze rozdělit na 2 části kombinací teorie a praxe

  • duben – červen 2020
  • září – listopad 2020

Poplatek:    20,- Kč na 1 žáka při každé návštěvě DDH (určeno na opravu výukových kol), ústecké ZŠ platí pouze 10,- Kč na 1 žáka

Přilba:  každý účastník výuky musí mít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu

Co získáte:

  •   bezplatnou výuku pod vedením zkušených lektorů DV
  •   možnost jízdy zručnosti na překážkové dráze

Objednání výuky:

TERMÍN pro 1.pololetí 2020:  předběžně domluvené termíny se ruší

náhradní termíny do konce měsíce června 2020 pouze po telefonické domluvě

e-mail:  alena.durisova@ddm-usti.cz

telefon: 604 209 661, 734 267 684  p.Ďurišová