NABÍDKA VÝUKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro ZŠ a SaPŠ

na dětském dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí

(areál praktické výuky Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylváty)

pro 4. třídy  (můžete doplnit 3. – 5.třídou)

Foto z výuky zde.

Průběh výuky:

  •  praktická výuka bude probíhat na DDH (jízdní výuková kola budou zapůjčena pro všechny účastníky)
  •  teoretická výuka bude probíhat dle výukových materiálů v učebně v místě DDH
  •  výuka bude probíhat pouze v dopoledních hodinách – pouze PONDĚLÍ, ČTVRTEK, PÁTEK

 

Obsah výuky:  Tématický plán výuky pro žáky 4.tříd dle MD ČR:

  • 5 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin praktické výuky
  • závěrečné přezkoušení = PRŮKAZ CYKLISTY

 

Délka výuky:  lze rozdělit na 2 části kombinací teorie a praxe

  • březen – červen 2019
  • září – listopad 2019

 

Poplatek:    20,- Kč na 1 žáka při každé návštěvě DDH (určeno na opravu výukových kol), ústecké ZŠ platí pouze 10,- Kč na 1 žáka

Přilba:  každý účastník výuky musí mít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu

 

Co získáte:

  •   bezplatnou výuku pod vedením zkušených lektorů DV
  •   možnost jízdy zručnosti na překážkové dráze

Objednání výuky:

TERMÍN pro 1.pololetí 2019:  průběžně  (nejpozději do 15.3.2019)

e-mail:  alena.durisova@ddm-usti.cz

telefon: 604 209 661, 734 267 684  p.Ďurišová