NABÍDKA VÝUKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY pro ZŠ a SaPŠ

na dětském dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí

pro 4. třídy  (můžete doplnit 3. – 5.třídou)

Dětské dopravní hřiště v Ústí nad Orlicí (areál praktické výuky SŠA v Hylvátech) bude pro nový školní rok 2020/2021 po konzultaci s vedením školy opět k dispozici na výuku DV.

Nové DDH u ZŠ Bratří Čapků po dokončení nebude na výuku DV zatím využito.

Foto z výuky zde.

Průběh výuky:

  •  praktická výuka bude probíhat na DDH (jízdní výuková kola budou zapůjčena pro všechny účastníky)
  •  teoretická výuka bude probíhat dle výukových materiálů v učebně v místě DDH
  •  výuka bude probíhat pouze v dopoledních hodinách 

Obsah výuky:  Tématický plán výuky pro žáky 4.tříd dle MD ČR:

  • 5 hodin teoretické výuky
  • 5 hodin praktické výuky
  • závěrečné přezkoušení = PRŮKAZ CYKLISTY

Délka výuky:  lze rozdělit na 2 části kombinací teorie a praxe (DDH nutno navštívit 2x)

  • duben – červen 2021
  • září – říjen 2021 (+ závěrečné přezkoušení)

Poplatek:    20,- Kč na 1 žáka při každé návštěvě DDH (určeno na opravu výukových kol), ústecké ZŠ platí pouze 10,- Kč na 1 žáka

Přilba:  každý účastník výuky musí mít vlastní ochrannou cyklistickou přilbu

Co získáte:

  •   bezplatnou výuku pod vedením zkušených lektorů DV
  •   možnost jízdy zručnosti na překážkové dráze

Objednání výuky:

TERMÍN pro 1.pololetí 2021 (duben – červen):  termíny pouze po telefonické domluvě během měsíce ledna a února 2021

e-mail:  alena.durisova@ddm-usti.cz

telefon: 604 209 661, 734 267 684  p.Ďurišová