Informace o konání okresního kola Dějepisné olympiády

Termín:

Okresní kolo Dějepisné olympiády se koná dne 16.1.2024

Výsledkové listiny jsou zveřejněny v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje – https://souteze.ccvpardubice.cz/