Informace o konání okresního kola Soutěže v cizích jazycích – jazyk německý

Termín:

Okresní kolo kategorií ZŠ se koná 13.2.2024

Okresní kolo kategorie SŠ se koná 26.2.2024

Výsledkové listiny:

Výsledkové listiny jsou zveřejněny v Informačním systému soutěží a olympiád Pardubického kraje – https://souteze.ccvpardubice.cz/