Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací
souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním
postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze této vyhlášky a je též v
souladu s metodikou Blind_friendly_web.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy
vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového
odkazu. Výjimku tvoří některé odkazy v článcích publikovaných do 1. 10. 2006.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF  – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader. 
 • DOC , XLS – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
 • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX  , XLSX . I v tomto
  případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V
  případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo
  telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání
  souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete
poslat na adresu správce webu – jaroslav.roszler@ddm-usti.cz