DDM DUHA se zapojil do Evropské dobrovolné služby v rámci programu Erasmus+

Od září 2015 do září 2016 byl DDM Duha hostující organizací pro dobrovolnici Sol Andres Guilarte ze Španělska.

Děti, mládež i dospělí měli možnost blíže se seznámit s jinou kulturou a procvičit si angličtinu

a španělštinu.

Aktivity Sol Andres Guilarte:

Kroužky DDM DUHA:

– Keramika

– Španělština pro děti v úterý

– Lezení v úterý, středu a pátek

Konverzační hodiny španělštiny na gymnáziu

Volnočasový klub KAMIN ve čtvrtek

Pro dospělé:

Skupiny byly rozděleny podle úrovně znalostí na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.

Článek v Orlickém deníku