V letošním roce pro nedostatek dětí vodácký tábor nepořádáme.