MORAVA

—-!OBSAZENO!—

Termín:  4.-10.7. 2021

Určen pro děti:  7 – 17 let, pouze pro plavce! A rodiče s dětmi.

Tábor vhodný i pro vodácké začátečníky. Po dohodě před táborem zaškolíme.

Cena: 

  • dítě, které jede bez rodičů 3900 Kč (cena zahrnuje kempy, stravování, dopravu, vypůjčení lodí a dalších vodáckých potřeb, pojištění, pers. zajištění )
  • rodič nebo dítě (jede-li s rodičem): 1490 Kč (cena zahrnuje dopravu. vypůjčení lodí a dalších vodáckých potřeb)

Doprava: vlakem

  • Odjezd: bude upřesněn
  • Příjezd: bude upřesněn

Strava: 3x denně (2x denně teplé jídlo).
Ubytování: ve vlastních stanech (Stany vhodně zkombinujeme podle posádek lodí.)

Personální zajištění: Jarda Röszler, Katka Poláková

Informační schůzka: 10. 6. 2021 v 17:30 v DDM Duha
Kontaktní telefon v době konání akce:
 774 688 793
Program tábora: spaní ve stanech nebo pod širákem, dovádění nejen ve vodě, večery u ohně, snídaně v trávě a další idylické letní radovánky

S sebou: vhodné oblečení na plavbu i na souš, spacák, karimatka, es-šálek => ešus nebo něco jemu podobného + lžíce, pláštěnka nebo jiný nepromokavý oblek ve kterém se dá pádlovat, vše se musí vejít do loďáku, nebo do barelu (obsah barelu 40l.)

Nedoporučujeme: veškerou elektroniku, šperky, řetízky, hodinky a jiné hodnotné věci. Děti si nesou za věci zodpovědnost samy.

Přihlášení je možné pouze elektronicky.  Po odsouhlasení přihlášky dostanete pokyny k platbě a přihlášku ve formátu pdf., kterou podepište a doručte do kanceláře DDM Duha. Platbu proveďte, prosím, nejpozději dva měsíce před začátkem tábora.

Je potřeba odevzdat i další dokumenty:

– Kopii průkazu zdravotního pojištění  (Všechny dokumenty odevzdat v den odjezdu vedoucímu tábora)

Storno podmínky

Pokud se účastník odhlásí z akce:

– 30 – 15 dnů před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 60% z ceny pobytu.

– 14 – 1 den před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 90% z ceny pobytu.

– v den odjezdu: storno poplatek je stanoven ve výši 100% z ceny pobytu.