LUŽNICE

Termín:  4.-9.7. 2022

Určen pro plavce – rodiče s dětmi a mládež vařící si sama

Cena:  1700 Kč (cena zahrnuje dopravu. vypůjčení lodí a dalších vodáckých potřeb)

Doprava: vlakem

  • Odjezd: bude upřesněn
  • Příjezd: bude upřesněn

Strava: vlastní a co kemp dá
Ubytování: ve vlastních stanech (Stany vhodně zkombinujeme podle posádek lodí.)

Personální zajištění: Katka Poláková, Štěpánka Röszlerová

Informační schůzka: 22. 6. 2022 v 17:30 v DDM Duha
Program tábora: spaní ve stanech nebo pod širákem, dovádění nejen ve vodě, večery u ohně, snídaně v trávě a další idylické letní radovánky

S sebou: vhodné oblečení na plavbu i na souš, spacák, karimatka, es-šálek => ešus nebo něco jemu podobného + lžíce, bombu + vařič a potřebné věci na vaření, pláštěnka nebo jiný nepromokavý oblek ve kterém se dá pádlovat, vše se musí vejít do loďáku, nebo do barelu (obsah barelu 40l.), baterku, čepici a opalovací krém, kus lana na přetahování lodi (do dvojice), zbytek bude upřesněn na info schůzce.

Nedoporučujeme: veškerou elektroniku, šperky, řetízky, hodinky a jiné hodnotné věci. Děti si nesou za věci zodpovědnost samy.

Přihlášení je možné pouze elektronicky.  Po odsouhlasení přihlášky dostanete pokyny k platbě a přihlášku ve formátu pdf., kterou podepište a doručte do kanceláře DDM Duha. Platbu proveďte, prosím, nejpozději do 31. května 2022.

Je potřeba odevzdat i další dokumenty:

– Kopii průkazu zdravotního pojištění  (Všechny dokumenty odevzdat v den odjezdu vedoucímu tábora)

Storno podmínky

Pokud se účastník odhlásí z akce:

– 30 – 15 dnů před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 60% z ceny pobytu.

– 14 – 1 den před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 90% z ceny pobytu.

– v den odjezdu: storno poplatek je stanoven ve výši 100% z ceny pobytu.