harmonogram-16-17-kopie

Více informací naleznete v Informačním systému soutěží a olympiád
Pardubického kraje –  ZDE.