Putovní vodácký tábor pro děti a rodiče s dětmi

O H Ř E  2 0 1 7

Termín: 1. 7. – 7. 7. 2017

Místo: putování po řece Ohři

Doprava: všichni společně vlakem

Odjezd: 1. 7. 2017 ve 14:23 z Ústí n.O. hlavního nádraží

Předpokládaný příjezd: 7. 7. 2017 v podvečerních hodinách

Lodě: Jejich vypůjčení zajistíme v místě nástupu na vodu a vrácení v místě dokončení plavby.

Ubytování: ve vlastních stanech – stany vhodně zkombinujeme podle posádek lodí

Cena:  dítě, které jede bez rodičů – 2990,- Kč (samotné dítě pouze od 10 let a plavec!) Cena zahrnuje jízdné, vypůjčení lodí, pádel, vest, poplatky kempům, materiál, odměny a ceny, instruktory, pojištění a stravu: snídaně, obědy a večeře.

Cena: dítě, které jede s rodičem nebo dospělý: 2000,- Kč. Cena zahrnuje to samé kromě jídla!

V ceně není lodní pytel nebo barel. V případě zájmu o zapůjčení prosíme o připsání do přihlášky. Bude Vám připočteno půjčovné. Půjčení zajistíme u firmy, která zapůjčí lodě. 

Personální zajištění: Štěpánka Svobodová

Kontaktní telefon v době konání akce: 734 267 424

Program: výuka vodáckých a trampských dovedností v praxi, hry na vodě i na souši.

Dětem nedoporučujeme brát si s sebou cenné věci . Pokud je budou mít, ručí si za ně samy.

Přihlášení je možné pouze elektronicky zde. Po odsouhlasení přihlášky dostanete pokyny k platbě a také termín, do kdy musíte zaplatit, a přihlášku ve formátu pdf., kterou podepište a doručte do kanceláře DDM Duha.

Je potřeba odevzdat i další dokumenty:

– Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (Nesmí být starší než 1 rok. Odevzdávají pouze děti.)

– Kopii kartičky zdravotního pojištění (Odevzdávají i dospělí! Oboje minimálně týden před táborem do DDM nebo do schránky DDM.)

– Bezinfekčnost (Podepsat a odevzdat při odjezdu. Odevzdávají také všichni!)

Poznámka: Dospělí mohou jet jen s dětmi, samostatné dospělé nebereme.

 

 Storno podmínky

Pokud se účastník odhlásí z akce:

– 30 – 15 dnů před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 60% z ceny pobytu

– 14 – 1 den před zahájením pobytu: storno poplatek je stanoven ve výši 90% z ceny pobytu

– v den odjezdu: storno poplatek je stanoven ve výši 100% z ceny pobytu

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Word-2013 2017 Ohře_Seznam věcí s sebou+Instrukce

Apps-Adobe-Acrobat-Reader-Metro-icon Posudek-o-zdravotní-způsobilosti-dítěte

Apps-Adobe-Acrobat-Reader-Metro-icon 2017 Ohře_Bezinfekčnost