ZŠ Komenského

Přijímáme pouze elektronické přihlášky. Platba zápisného je možná pouze na účet DDM Duha. – č.účtu: 2500497323/2010, VS Vám vygeneruje systém , SS – číslo kroužku.

ZŠ_-ŠTEPNICE_elois_selois

Pěvecký sbor Písnička – 403

Určeno dětem od 1. – 5. roč. ZŠ, které rády zpívají.

Další info

  • Cena: 500 Kč
ZŠ_-ŠTEPNICE_gooooool

Sportovní hry – 405

 

Určeno dětem od 2. – 5. ročníku ZŠ. Pro všechny pohodové děti, cílem je vytvoření kamarádského kolektivu, ve kterém bude legrace, rozšířit obzory a získat  zkušenosti v pohybových aktivitách.

Další info

  • Cena: 650 Kč